Menu Zamknij

Certyfikacja zasad fair play w Banku BPH

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Bank BPH wprowadza program ZASADY FAIR PLAY, polegający na uruchomieniu procesu certyfikacji obowiązków wobec klientów. Reguły, którymi kieruje się bank w ramach strategii fair play, będą poddawane cyklicznej niezależnej weryfikacji, a jej wnioski zostaną upublicznione.

Pierwszym etapem procesu certyfikacji były badania opinii, w których ankietowani wypowiedzieli się, jakie są ich oczekiwania wobec banku działającego uczciwie. Wiedza wynikająca z tych badań została ułożona w cztery zestawy zobowiązań: jasne zasady, bezpieczeństwo finansowe, wsparcie i otwarty dialog, a następnie przeniesiona na konkretne rozwiązania i użyta w produktach, procesach, a także w obsłudze klienta.

Wnioski z pierwszej certyfikacji obejmującej I półrocze 2013 r. będą opublikowane we wrześniu bieżącego roku. Do przeprowadzenia pierwszej i kolejnych weryfikacji raportu z realizacji zobowiązań Bank BPH zaangażował firmę PwC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *